Flygt top entry Roerwerk

pompdirect
Flygt top entry roerwerken type 4850, 4860 en 4870 worden vooral toegepast in afvalwater installaties waar in de tank een
grote flow en menging gerealiseerd moet worden. Ook bij industriele processen is dit een veel voorkomende opstelling. pompdirect-flygt roerwerk

Een Flygt top-entry roerwerk kan uitgevoerd worden met twee typen
propellers en diverse asafdichtingen. Het voordeel van het top-entry
design is dat de asafdichting zich buiten het medium bevind, ook is
bij dit design het installeren van grotere vermogens mogelijk.

info Flygt mixing

 

info Flygt 4850, 4860 & 4870