Pompopstelling in Put

De pompen die in (riool)putten toegepast worden, dienen goed en degelijk gemonteerd cq gefixeerd te worden. Echter voor bijvoorbeeld onderhoud dienen de pompen er op eenvoudige wijze uit gehaald te kunnen worden. Hier zijn verschillende manieren voor bedacht die onderstaand belicht zullen worden.

Onderwaterkoppeling of Voetbochtsnelkoppeling
pompopstelling owkDe voetbochtkoppeling is de meest toegepaste technische oplossing om een onderwaterpomp (dompelpomp) te installeren. De voetbocht wordt d.m.v. chemische ankers onderin de betonnen put gemonteerd, bovenin wordt een buizenhouder geplaatst, waarmee de geleidebuizen, die uit één of twee stuks bestaan, worden gefixeerd. De pomp wordt eenvoudig langs de geleide buizen naar beneden gelaten en steunt uiteindelijk op de voetbocht. Het gewicht van de pomp zorgt voor voldoende druk tussen het afdichtingsvlak van de pomp en voetocht, over het algemeen bevind zich hier een rubber rubber manchet waardoor de afdichting volledig is. Als de pomp voor servicedoeleinden naar boven gehaald moet worden, zorgt deze constuctie ervoor dat dit op eenvoudige wijze uitgevoerd kan worden en inspectie kan plaats vinden. Wij hebben de meest voorkomende voetbochten op voorraad staan.

Bovenwaterkoppeling of Headerkoppeling
pompopstelling vertikaal bwkpompopstelling horizontaal bwkVoor compacte bouw en sterk vervuilde putten leveren wij bovenwaterkoppelingen van 2" tot 6". Het grote voordeel van deze opstellings methode is dat er geen delen vast onder water geplaatst zijn, hierdoor er geen rommel achter blijven vastzitten, ook kan de pomp vrijelijk heen en weer bewegen waardoor ophoping van vaste delen minder voorkomt. Ook zal bij deze opstelling de balkeerklep boven het medium gemonteerd zijn, waardoor eventuele vervanging eenvoudig uitgevoerd kan worden. De afdichting is boven water, in de bocht bevind zich een rubber manchet die dicht gedrukt wordt door het gewicht van de pomp. Bij verticale installatie bouwt het geheel zeer smal, wat een voordeel kan zijn in nauwe pompputten. De Horizontale opstelling kan een voordeel zijn bij ondiepe rioolputten of waar diep afgepompt moet worden. De extra zuigbocht geeft namelijk de mogelijkheid tot verder afpompen. Voor onderhoudsdoeleinde kan de koppeling met slang en pomp in zijn geheel boven water gehaald worden voor inspectie en reinigen. Zo is altijd duidelijk in welke toestand de installatie verkeert. Wij hebben de meest voorkomende bovenwaterkoppelingen op voorraad staan.
pompopstelling in put compulatie