Toyo onderhoud / inspecteren

Uw Toyo pomp is een belangrijke schakel in de installatie en u wilt dat deze 24/7 beschikbaar is en zonder storingen functioneert. Echter ook Toyo pompen zijn onderhevig aan slijtage en moeten soms vloeistoffen verpompen waar ze niet voor ontwikkeld zijn. Om de pomp in goede conditie te houden en daarmee de bedrijfszekerheid te verhogen, kan inspecteren en onderhouden ervoor zorgen dat storingen voorkomen of gesignaleerd worden en de Toyo pomp een lange levensduur heeft en goed functioneert.  
 
centrifugaalpomp inspectie

Er zijn diverse mogelijkheden om droog opgestelde pomp en de aandrijvingen te beoordelen. Naast een visuele controle en controle op de algemene werking kan een trillingsmeting uitgevoerd worden, ook de uitlijning tussen pomp en aandrijving is een belangrijk punt van aandacht, met een warmtebeeld camera signaleren we of lagers de juiste temperatuur hebben.

Ook pompgemalen, die hoofdzakelijk als rioolgemaal hun werk doen, moeten altijd beschikbaar zijn. Een riool put krijgt veel verontreiniging te verwerken, pompen kunnen het daardoor zwaar hebben. Ook de apparatuur die de pomp aan en uit moet schakelen krijgt hiermee te maken. Bij het inspecteren van rioolgemalen wordt door ons zowel de pomp mechanisch als elektrisch doorgelicht, ditzelfde geldt voor de besturing en ook de put, de terugslag kleppen, het opghangsysteem en andere appendages worden gecontroleerd. Kleine reparatie worden direct uitgevoerd, na inspecties volgt een uitgebreide rapportage. 

dompelpompen inspectie