Flygt ENM-10 Ex

vlotters in pompput 
De Flygt ENM-10 EX is de oplossing voor niveauregelingstoepassingen in een Atex omgeving. De werking is identiek aan de standaard uitvoering. Zodra de vloeistof de regelaar bereikt, kantelt het huis. Dit activeert een inwendige microschakelaar, zodat een pomp die geschakeld wordt via een schakelkast, start of stopt, of dat er een alarm afgaat. Het huis van de ENM-10 is van polypropyleen en bestand tegen de meest agressieve vloeistoffen. De ENM-10 drijft niet op het oppervlak maar hangt ondergedompeld in de vloeistof, bij gebruik van meerdere regelaars voorkomt dit dat de kabels verward raken. De ENM-10 is een betrouwbare en milieuvriendelijke niveauregelaar. Bij de fabricage worden geen giftige materialen zoals lood of kwik toegepast. De kunststof onderdelen zijn gelast enin elkaar geschroefd, alles zonder lijm. De vloeistof temparatuur mag liggen tussen de 0 en 60°C. Er zijn diverse kabellengten standaard verkrijgbaar. 

Voor Ex toepassingen heeft Flygt een speciale uitvoering ontwikkeld, om aan de ATEX eisen te voldoen met deze wel met een Zenner barrier toegepast worden.

ex combinatie

   Flygt ENM10 Niveau Schakelaar Documentatie 454 kB
   Flygt ENM10 Ex Niveau Schakelaar Specificaties  423 kB
   Flygt ENM10 Ex Certificaat 149 kB 
   Zener Barriers informatie 153 kB 

- In een pompstation voorzien van één pomp worden over het algemeen drie niveau- of vlotter schakelaars toegepast.  
  De onderste op stopniveau, de middelste start de pomp, de bovenste is voor hoogwater-alarm. 
- Bij 2 pompen is de onderste het stopniveau, de derde van boven start pomp 1, de tweede van boven start pomp 2, 
  de bovenste is voor hoogwater-alarm. (zie afbeelding) 

 vlottersysteem