ABS-Sulzer Voortstuwer

pompdirect
ABS voortstuwers zorgen voor een geleidelijke vermenging van grote volumes met een zo laag mogelijk energie gebruik.
ABS voortstuwers spelen een belangrijke rol in het biologische proces van een afvalwater zuivering.
Bij niet juiste keuze
of opstelling kan al gauw een te lage of te hoge voortstuwing optreden, waardoor er afname van het zuurstof rendement
kan optreden.
 pompdirect

brochure ABS mixing
specificaties ABS SB900
specificaties ABS SB1200
specificaties ABS SB1200KA
specificaties ABS SB1600-2500