Flygt (Afval)waterbehandeling

pompdirect
Om (afval)water te behandelen wordt er onder andere gebruik gemaakt van mixers, voortstuwers en beluchters. Flygt heeft onderwatermixers die ten opzichte van droog opgestelde mixers flexibeler op te stellen zijn en ze zijn zuininger in gebruik. De Flygt mixers worden toegepast voor het in oplossing houden van vaste delen, vermenging en circulatie. Voor meer info ga naar www.Flygtmixers.nl

pompdirectDe voorstuwers zijn verkrijgbaar met verschillende propellers, de grootste met een diameter van 2,5 mtr. Voorstuwers worden gebruikt voor het in beweging houden van grote hoeveelheden vloeistof met lage viscositeit.

In het beluchtingproces is een grote hoeveelhied zuurstof nodig en moet er continu zuurstof aan het afvalwater toegevoegd worden. Flygt levert diverse beluchtingsproducten, de Floget is een standaard unit voor toepassingin tanks van geringe tot gemiddelde afmetingen.

floget beluchting
mixers     www.flygtmixers.nl
voortstuwer    www.flygtmixers.nl