Flygt Minigemalen

flygtminigemaal
Ooit overgewaaid uit de VS, is de drukriolering in Nederland niet meer weg te denken. Het is het alternatief voor vrijverval riolering. Flygt bouwt voor drukrioleringen de pompen en het complete gemaal, meest toegepast is het minigemaal.

Hier vindt u per Flygt pompmodel uitgebreide informatie over het betreffende minigemaal;
→ de Flygt CP3045 voorzien van een kanaalwaaier
→ de Flygt NP3069 1.7kW voorzien van een verende N-waaier
→ de Flygt NP3069 2.4kW voorzien van een verende N-waaier
→ de Flygt MP3069 1.7kW versnijdende onderwaterpomp
→ de Flygt MP3069 2.4kW versnijdende onderwaterpomp

flygt minigemaal

  Minigemaal brochure
1.165 kB

 

  Totaalgemaal brochure
1.409 kB

 

  Flygt M-serie Grinder brochure 1.935 kB

 

  Flygt model 3069 brochure 2.657 kB

 

  Flygt Spoelklep brochure 331 kB  Renovatie Minigemaal brochure 3.145 kB

Welke Pompopstelling

De pompen die in (riool)putten toegepast worden, dienen goed en degelijk gemonteerd cq gefixeerd te worden. Echter voor bijvoorbeeld onderhoud dienen de pompen er op eenvoudige wijze uit gehaald te kunnen worden. Hier zijn verschillende manieren voor bedacht die onderstaand belicht zullen worden.

Onderwaterkoppeling of Voetbochtsnelkoppeling
pompopstelling owkDe voetbochtkoppeling is de meest toegepaste technische oplossing om een onderwaterpomp (dompelpomp) te installeren. De voetbocht wordt d.m.v. chemische ankers onderin de betonnen put gemonteerd, bovenin wordt een buizenhouder geplaatst, waarmee de geleidebuizen, die uit één of twee stuks bestaan, worden gefixeerd. De pomp wordt eenvoudig langs de geleide buizen naar beneden gelaten en steunt uiteindelijk op de voetbocht. Het gewicht van de pomp zorgt voor voldoende druk tussen het afdichtingsvlak van de pomp en voetocht, over het algemeen bevind zich hier een rubber rubber manchet waardoor de afdichting volledig is. Als de pomp voor servicedoeleinden naar boven gehaald moet worden, zorgt deze constuctie ervoor dat dit op eenvoudige wijze uitgevoerd kan worden en inspectie kan plaats vinden. Wij hebben de meest voorkomende voetbochten op voorraad staan.

Bovenwaterkoppeling of Headerkoppeling
pompopstelling vertikaal bwkpompopstelling horizontaal bwkVoor compacte bouw en sterk vervuilde putten leveren wij bovenwaterkoppelingen van 2" tot 6". Het grote voordeel van deze opstellings methode is dat er geen delen vast onder water geplaatst zijn, hierdoor er geen rommel achter blijven vastzitten, ook kan de pomp vrijelijk heen en weer bewegen waardoor ophoping van vaste delen minder voorkomt. Ook zal bij deze opstelling de balkeerklep boven het medium gemonteerd zijn, waardoor eventuele vervanging eenvoudig uitgevoerd kan worden. De afdichting is boven water, in de bocht bevind zich een rubber manchet die dicht gedrukt wordt door het gewicht van de pomp. Bij verticale installatie bouwt het geheel zeer smal, wat een voordeel kan zijn in nauwe pompputten. De Horizontale opstelling kan een voordeel zijn bij ondiepe rioolputten of waar diep afgepompt moet worden. De extra zuigbocht geeft namelijk de mogelijkheid tot verder afpompen. Voor onderhoudsdoeleinde kan de koppeling met slang en pomp in zijn geheel boven water gehaald worden voor inspectie en reinigen. Zo is altijd duidelijk in welke toestand de installatie verkeert. Wij hebben de meest voorkomende bovenwaterkoppelingen op voorraad staan.
pompopstelling in put compulatie

Uitvoering Minigemaal

Rioolgemalen transporteren het afvalwater in de breedste zin van gebruik vanaf huizen, gebouwen, campings etc. naar bijvoorbeeld een open riool, of naar een eindgemaal, dat het water uit meerdere gebieden verzamelt, waarna het vervolgens naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) getransporteerd wordt. In de totale keten van het verzamelen en transporten van afvalwater spelen rioolgemalen een belangrijke rol. Een rioolgemaal staat op het laagste punt in een bemalingsgebied waardoor de omgeving onder vrij verval zijn fecaliën kan lozen. Er zijn min of meer standaard gemalen beschikbaar, die met eenvoudige aanpassingen toegesneden kunnen worden aan specifieke eisen.
minigemaalEen in Nederland veel toegepast rioolgemaal is het Flygt Minigemaal, deze is standaard voorzien van één pomp, maar kan ook als dubbel pomps installatie uitgevoerd worden. De standaard unit bestaat uit een betonnen put met buiten afmetingen van 1 mtr. vierkant en een diepte die van 1.6 mtr. Door middel van tussen stukken van 0,5 of 0,9 mtr. kan de rioolput verdiept worden. Het minigemaal bestaat uit een betonnen put met pompgeleidingsysteem, balkeerklep, HDPE persleiding, zwaar verkeer putdeksel, RVS buitenkast waarin gemonteerd de besturingskast van de pomp, die aangestuurd wordt door vlotters of drukopnemer. In een minigemaal worden standaard de 2" pompen toegepast, zowel in versnijdende uitvoering als in uitvoering met verende kanaalwaaier.

Worden de capaciteiten hoger en kan niet meer voldaan worden met het minigemaal, dan is er nog het Totaalgemaal. Hier worden standaard 3" en 4" pompen in toegepast. Het gebruik van standaardcomponentenen en het uitgedachte ontwerp maakt het gemaal uiterst geschikt voor het verpompen van alle soorten afvalwater. Er zijn verschillende varianten en optiesverkrijgbaar om het ontwerp volledig aan te laten sluiten bij uw situatie. Het Flygt Totaalgemaal is er in enkel- of dubbelpomps uitvoeringen. Met een dubbel pomps gemaal creëert u meer bedrijfszekerheid, u kunt hiermee één pomp als reservepomp laten werken, wat betekent dat het gemaal altijd blijft functioneren, ook bij onderhoud aan één van de pompen.

totaalgemaal

 

Besturing en Niveauregelingen

Besturingen voor een minigemaal, drukgemaal of totaalgemaal hebben wij in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Standaard wordt vaak een relaisbesturing gebruikt, deze is eenvoudig te installeren, functioneert goed en is makelijk te onderhouden, onderdelen zijn makkelijk verkrijgbaar en uit te wisselen. 
schakelkast banner
Bij ons beschikbaar zijn natuurlijk ook de HCON en FGC besturing. Dit zijn kant en klare besturingen, eenvoudig aan te sluiten en te bedienen. Ook voor op-maat gemaakte besturingen al dan niet voorzien van een computer of regeling op afstand kunt u contact met ons opnemen.

Niveauregeling d.m.v. vlotters schakelaars cq niveau wippers
vlotterschakelaarsDe ENM-10 niveau schakelaar is de oplossing voor de meeste niveauregelingstoepassingen in rioolgemalen en voor pompen bij drainage en grondwaterafvoer. Zodra de vloeistof de regelaar bereikt, kantelt het huis. Dit activeert een inwendige microschakelaar, zodat een pomp die geschakeld wordt via een schakelkast, start of stopt, of dat er een alarm afgaat. Het huis van de ENM-10 is van polypropyleen en bestand tegen de meest agressieve vloeistoffen. Ook is er een Atex versie beschikbaar, de ENM-10 Ex

De Roboflot en NF5 niveau schakelaar zijn ontwikkeld voor toepassingen in riool- en afvalwater, aangesloten op een schakelkast worden de pomp(en) en alarmeringen aangestuurd. De vlotters zijn voorzien van een mechanisch gestuurde enkelwerkende wisselschakelaar en kan aangesloten worden als een normaal geopend of als een normaal gesloten contact. Meegeleverd wordt een gewicht, door dit te verplaatsen kan het schakelniveau eenvoudig veranderd worden

Niveauregeling d.m.v. open meetbel
Een open meetbel heeft de werking volgens het principe van een duikklok, werking is echter omgekeerd. De open meetbel is door middel van een slang gemonteerd aan een druksensor in de schakelkast. Wanneer de niveau hoogte in de put veranderd zal ook de druk in de open meetbel wijzigen, dit wordt geconstateerd door de druksensor, die daarmee de pomp op de ingestelde waarden kan laten schakelen.  
- Open meetbel brochure / pdf 181 kB
- Open meetbel handleiding / pdf 284 kB
niveauregeling banner 

Niveauregeling d.m.v. borrelbuis
De andere mogelijkheid om een pomp in en uit te schakelen is de toepassing van een borrelbuis. Een luchtpompje cq kleine compressor is aangesloten op een gewapende luchtslang die uit één stuk bestaat en waarvan het uiteinde onderin de put uit komt. Er wordt lucht in de put gepompt, bij wisselend niveau veranderd de tegendruk, deze wordt gesignaleerd door een druksensor die geplaatst is in de schakelkast en de pomp hiermee aan en uit schakelt. Dit systeem is nog in oudere schakelkasten te vinden, vanwege 24 uur per dag draaien van het luchtpompje energetisch niet meer interessant.

Niveauregeling d.m.v. druksensor
De druksensor of hydrostatische meting zet, mits aangesloten op een juiste schakelkast, middels een membraan de druk om in een 4-20mA meetsignaal. De druk is evenredig met het 4-20mA meetsignaal. Dit signaal kan in de schakelkast worden ingesteld en afgelezen. Onze druksensoren hebben; grote membraanbeschermingsgaten voor minimale verstopping, een zwaar gewicht wat zorgt voor gemakkelijke en veilige installaties, een kunststof behuizing en PUR-kabel met hoge treksterkte, veelal een keramisch membraan voor hoge nauwkeurigheid en duurzaamheid en zijn bestand tegen hoge mediumtemperaturen.

besturing niveauregeling

Renoveren Rioolgemaal in bestaande Pompput

Of uw pompstation met dompelpompen nu moet worden gemoderniseerd vanwege ouderdom of slijtage, misschien veel storingen geeft of dat de pompen regelmatig verstoppen. Het kan ook zijn dat de installatie moet voldoen aan nieuwe eisen, wij hebben de expertise in huis om uw gemaal te renoveren naar een moderne goed werkende installatie die aan de laatste eisen voldoet. 
rioolput renovatie bannerAls Pompdirect hebben we een uitgebreide portfolio opgebouwd, wat u kan helpen de beste oplossing te selecteren om uw pompstation te verbeteren. Wij demonteren de bestaande installatie zover als nodig en voeren deze milieu verantwoord af, wij verzorgen de complete werktuigbouwkundige werkzaamheden, plaatsen de montage of geleide systemen ten voor het opstellen van de nieuwe pompen. Ook de appendages zoals keerkleppen en afsluiters nemen wij in het proces mee.

Ons beleid is er op gericht om naar duurzaamheid kijken en dit wanneer mogelijk toe te passen, sowieso selecteren wij de meest efficiënte pompen, natuurlijk wel rekening houdend met een betrouwbare werking. In overleg met de gebruiker kijken we of materialen hergebruikt kunnen worden. Door een volledige renovatie van uw rioolgemaal zorgen wij ervoor dat de fecaliën door de installatie betrouwbaar en veilig verder getransporteerd wordt.  rioolput gerenoveerd collage

Renoveren Rioolgemaal in bestaande Pompkelder

Of uw pompstation met droog opgestelde pompen nu moet worden gemoderniseerd vanwege ouderdom of slijtage, misschien veel storingen geeft of dat de pompen regelmatig verstoppen. Het kan ook zijn dat de installatie moet voldoen aan nieuwe eisen, wij hebben de expertise in huis om uw gemaal te renoveren naar een moderne goed werkende installatie die aan de laatste eisen voldoet. 
pompgemaal renovatie bannerAls Pompdirect hebben we een uitgebreide portfolio opgebouwd, wat u kan helpen de beste oplossing te selecteren om uw pompstation te verbeteren. Wij demonteren de bestaande installatie zover als nodig en voeren deze milieu verantwoord af, wij verzorgen de complete werktuigbouwkundige werkzaamheden, we plaatsen nieuwe pompen met de benodigde keerkleppen en afsluiters, tevens leggen we nieuw leidingwerk aan wat ervoor zorgt dat uw afvalwater goed en veilig afgevoerd wordt.

Ons beleid is er op gericht om een technisch zo goed mogelijk resultaat te realiseren, waarbij duurzaamheid een belangrijke factor is, die wij zoveel mogelijk mee nemen in het ontwerp. Uitgangspunt is dat wij de meest efficiënte pompen selecteren, natuurlijk wel rekening houdend met een betrouwbare werking. In overleg met de gebruiker kijken we of materialen hergebruikt kunnen worden. Door een volledige renovatie van uw rioolgemaal zorgen wij ervoor dat de fecaliën door de installatie betrouwbaar en veilig verder getransporteerd wordt. pompgemaal renovatie collage