Flygt CP3045 HT250 1,2 kW

flygtversnijder jla
De Flygt type aanduiding is logisch opgebouwd, dit geldt dus ook voor Flygt pompen in minigemalen. Het type begint altijd met twee letters, gevolgd door 4 cijfers. De eerste letter geeft aan wat het kenmerk van de waaier, de tweede letter geeft aan hoe de pomp geïnstalleerd wordt. De cijfers geven aan om welk model het gaat met betrekking tot motorvermogen. capaciteit en opvoerhoogte.

De CP3045 HT250 is de kleinste uit de serie pompen die in een minigemaal worden toegepast. Voor een groot woonhuis of bedrijfsgebouw met weinig persleiding en aangesloten op een open riolering is dit een prima keuze.pompdirect

  CP3045 Specificaties 778 kB
  CP3045 Techniek    915 kB
  CP3045 Handleiding 1.832 kB
  CP3045 Onderdelen 1.548 kB
  Drukriolering brochure 471 kB
  Minigemaal brochure 1.165 kB

Geschiedenis afvalwatertransport Flygt CP3045

De natuur, die onder normale omstandigheden zelfreinigend is, kon tot het midden van de 19e eeuw de aanhoudende lozing van fecalieen in de alsmaar groter wordende steden niet meer aan waardoor ziektes ontstonden. Mensen die het zich konden veroorloven, vertrokken in de zomer uit de stad vanwege de stank. Nadat ontlasting eerst nog afgevoerd werd in emmers en tonnen voor gebruik als mest in de landbouw, kwam later riolering, dieriolering romeinse tijd echter nog in open water loosde. Eigenlijk waren we hiermee meer dan 1000 jaar in de tijd terug geworpen, de Romeinen hadden namelijk in de tijd dat zij heersten al een centrale riolering die kilomers lang waren en uit kwamen in rivieren.   
 
Na invoering van een centrale riolering met een lozingspunt ver buiten de stad, heeft het nog lang geduurd voordat zuivering van afvalwater op grote schaal met afvalwater zuiveringen begon. Hier riolering op pompputworden natuurlijke afbraak processen geoptimaliseerd waardor deze versneld verlopen en er dus grotere hoeveelheden verwerkt kunnen worden. Bij de aanleg van een riolering tracht men dit onder vrij verval aan te leggen. Bij vrij verval riolering wordt er gebruik gemaakt van zwaartekracht om afvalwater naar de gewenste bestemming te brengen, het rioolstelsel wordt dan onder een kleine helling aangebracht zodat het afvalwater en regenwater zich op natuurlijke wijze kunnen verplaatsen. Met dit stelsel zijn er weinig pompen nodig, nadeel is dat het riool uiteindelijk op grote diepte aangelegd moet worden. Als vrij verval riolering niet mogelijk is, dan wordt afvalwater verzamelt in een pompput en met één of meerdere pompen getransporteerd naar een hoofd gemaal of afvalwater zuivering.

Met een pompgemaal kunnen grote afstanden overbrugt worden, bijvoorbeeld in een buitengebied waar de afstand van woningen en bedrijven ver van de afvalwater zuivering af ligt. Per woning, bedrijf, woonwijk of industrie terrein kan een pompput geplaatst worden die uitgelegd is voor afvalwater afvoer en regenwater afvoer. (uitgangspunt is om dit te scheiden) De pomp wordt geregeld via een besturing die zich op of in de buurt van de put bevind. Als het afvalwater in de put stijgt en een bepaald niveau bereikt dan wordt de pomp ingeschakeld. E.e.a. kan als stand alone, of met meerdere pompputten aangesloten zijn op een telemetrie systeem. afvalwater zuiveringDe pomp zal vervolgens via een open riolering of via een persriool het afvalwater transporteren naar een afvalwater zuivering, in de praktijk vaak afgekort als RWZI (rioolwater zuivering) of als AWZI (afvalwater zuivering). Honderden zuivering installaties en daarmee duizenden pompinstallaties draaien 24 uur per dag om ons riool en industrieel afvalwater te zuiveren. Het aansluiten van elk lozingspunt op een zuivering is een goede ontwikkeling voor het milieu, op dit moment wordt alweer verder gekeken. Oftewel, hoe gaan we deze enorme afvalwater stromen scheiden in diverse grondstoffen zodat een duurzame kringloop economie weer dichterbij komt.

U bent er inmiddels achter gekomen dat uw afvalwater niet direct kan aansluiten op een vrij verval riolering, maar dat u een pomput nodig heeft. In Nederland zijn er al duizenden units geleverd en is er een soort van standaad is ontstaan. Deze standaard valt samen te vatten in een minigemaal voor woonhuis, of meerdere woonhuizen, voor instellingen of voor een bedrijf of kleine bedrijfs terreinen. Is er meer nodig dan komen we terecht bij een totaalgemaal. Deze "standaarden" hebben een goede kwaliteit voor een betaalbare prijs.